Judge's Table

Radca Prawny Adam Grzyb Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski, Kępno

Kancelaria Radcy Prawnego Adam Grzyb - dla ochrony Twoich praw i interesów

Zapraszam do zapoznania się z ofertą. Siedziba Kancelarii mieści się przy ul. Zamkowej 11 w Ostrzeszowie, tuż obok Sądu Rejonowego. Zachęcam do kontaktu  telefonicznego, celem umówienia wizyty i zapoznania się ze szczegółami.

Zakres świadczonych usług

Pomoc prawna i porady prawne Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski, Kępno

W ramach prowadzonej praktyki świadczę pomoc dla osób indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego,  rodzinnego i opiekuńczego w tym: dochodzenia roszczeń, służebności, oddłużania, upadłości konsumenckiej, rozwodu, separacji, alimentów i powierzenia władzy rodzicielskiej.    

 

Niezależnie od tego, prowadzę  obsługę prawną spółek prawa handlowego i przedsiębiorców indywidualnych z sektora  meblarskiego, przetwórczego , spożywczego, budowlanego i odzieżowego. Powierzone mi zadania dotyczą zakresu mi.in. prawa kontraktowego, rejestrowego, ochrony danych osobowych, czy prawa patentowego. W swojej codziennej pracy posługuję się także językiem rosyjskim i angielskim. 

    

Swoją pomoc kieruję do osób i firm z takich miejscowości jak Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski, Kępno i okolic.

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym w 2020 roku

Upadłość konsumencka na zasadzie znowelizowanych w 2020 roku przepisów,  daje realną perspektywę  ogłoszenia upadłości dla szerszej grupy niewypłacalnych osób, których długi nie są związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sąd w końcu przestanie ustalać istnienie tzw. ujemnych przesłanek upadłościowych tj. winy lub niedbalstwa dłużnika przy zaciąganiu zobowiązań, co było problemem dla wielu Wnioskodawców. Dłużnik ma większą pewność ogłoszenia upadłości
i umorzenia zaległości.  Co więcej, ustawa daje możliwość uratowania mieszkania dłużnika, przez zawarcie odpowiedniego układu 
z wierzycielami

Signing a Contract
czarny Drone

ZASTĘPSTWO PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP I URZĘDEM UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Ochrona znaku towarowego lub wzoru przemysłowego

Znaki towarowe to oznaczenia, które przedsiębiorcy stosują do identyfikacji swoich produktów lub usług. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, np. w formie graficznej lub słowno - graficznej (logo firmy). Zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym pozwala skutecznie ochronić  markę przed nieuprawnionym używaniem jej przez konkurentów. 

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, prezes stowarzyszenia sportowego, radny Powiatu  Ostrzeszowskiego.

Adam Grzyb, radca prawny, zapraszam do kontaktu.

Radca prawny, adwokat Adam Grzyb
 
Człowiek pisania na laptopie

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Adam Grzyb, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Adam Grzyb (ul. Zamkowa 11, 63 - 500 Ostrzeszów). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie, tj. odpowiedzi na Twoje pytanie. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte. Masz prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia ich, cofnięcia zgody co do ich przetwarzania,  jak również wniesienia sprzeciwu. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na wypadek uznania, iż przetwarzania danych narusza obowiązuje przepisy. Podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dziękujemy za przesłanie!